Konstföreläsning Lolo Funck / Kulturhuset Hav & Land